The Butterfly Button
דלג לתוכן העמוד

קול קורא להגשת מועמדות למחזור השלישי של "העסק של כולנו"

לאחר ההצלחה של המחזור הקודם, בימים אלה נפתחת ההרשמה למחזור השלישי של תוכנית "העסק של כולנו" וזו ההזדמנות שלכם להצעיד את העסקים הקטנים ברשות שלכם קדימה!

התוכנית תנתן לעסקים הקטנים ב-5 הרשויות המקומיות שיבחרו באמצעות הקול קורא, ללא עלות!

התוכנית תמשך כ-3.5 חודשים ותתקיים בין אוקטובר 2021 לינואר 2022.

תנאי סף:

 1. אישור בכתב מראש הרשות המקומית להשתתפות הרשות בתוכנית ע"פ פורמט זה.
 2. הקצאת מנהל/ת פרויקט מטעם הרשות, אשר ירכזו מול צוות תוכנית "העסק של כולנו" את התהליך ויובילו את התוכנית מול העסקים בעיר.
 3. גיוס של 30 עסקים קטנים העומדים בקריטריונים להשתתפות בתוכנית.

**שימו לב:
רשויות שהשתתפו במחזורים הקודמים של העסק של כולנו לא יכולות להגיש שוב מועמדות לתוכנית.

תחומי אחריות מנהל/ת פרויקט מטעם הרשות

 • אמצע ספטמבר 2021 - השתתפות בהכשרה ייעודית למנהלי הפרוייקט מהרשויות הנבחרות בת כמה שעות במשרדי פייסבוק ישראל בת"א.

 • תוך 3 שבועות מתום ההכשרה - הובלת תהליך גיוס ומיון עסקים קטנים ברשות ע"פ הקריטריונים של התוכנית המפורטים מטה ובעזרת חומרי הסברה שיועברו מראש. גיבוש רשימה סופית של עסקים קטנים מהרשות לרבות רשימת המתנה.

 • חודש לאחר תחילת התוכנית- מילוי דוח מצב התקדמות העסקים ברשות לפי פורמט שישלח מראש. מילוי הדוח דורש קיום שיחות עם כלל העסקים המשתתפים.

 • במחצית התוכנית- שליחת 2 סיפורי הצלחה של עסקים שהתקדמו משמעותית בתוכנית לצוות תוכנית העסק של כולנו ומרכז השלטון המקומי.

 • תוך כדי התוכנית - אחריות על קשר שוטף עם העסקים המשתתפים, הנהלת התוכנית וראש צוות הסטודנטים המשוייכת לרשות. בתוך כך, מצבים בהם העסק לא עונה לסטודנטית מעל שבוע - באחריות מנהלת הפרוייקט ליצור קשר עם העסק ולהחליט אם העסק ממשיך בתוכנית ובמידה ולא - להכניס עסק אחר מרשימת ההמתנה במקומו.

 • במהלך חודש ינואר - מילוי דוח סיום תוכנית על סיכום תהליך התוכנית בקרב העסקים המשתתפים לפי פורמט שישלח מראש. מילוי הדוח דורש קיום שיחות עם כלל העסקים המשתתפים. 

נא תשומת ליבכם כי מנהל/ת הפרוייקט י/תדרש להשקעה של כ-5 שעות שבועיות במהלך חודשים ספטמבר 2021 - ינואר 2022.

תהליך קבלה של רשות לתוכנית

 1. יש למלא את הטופס הנמצא בסוף הקישור הבא: למעבר לטופס לחצו כאן >, עד לתאריך 3.8.2021 לרבות מכתב התחייבות וקובץ מיפוי עסקים שיש לשלוח בנפרד למייל התוכנית [email protected].
 2. רשויות שיעברו לשלב השני יוזמנו לראיון אישי ובסוף התהליך כ-5 רשויות יבחרו להשתתף בתוכנית.

שימו לב, המועד האחרון להגשת המועמדות בקול הקורא הוא 3.8.2021.