מכרזים

מכרזים
מספר שם מספר קבצים תאריך פרסום מועד אחרון להגשה
הבהרה כנס מנהלי קליטה 0 28/06/2022 05/07/2022
מכרז פומבי 24/2022 לארגון השתלמות למנהלי ורכזי קליטה ברשויות 1 26/06/2022
תשובות הבהרה למכרזים 18-23/2022 1 06/06/2022
מכרז פומבי 23/2022 - לארגון השתלמות תחשיבניות 0 30/05/2022 12/06/2022
מכרז פומבי 22/2022 לארגון השתלמות מנהלי ספריות 1 30/05/2022 12/06/2022
מכרז פומבי 21/2022 לארגון השתלמות מזכירות שפ"ח, רווחה, חינוך ומתי"א 1 30/05/2022 12/06/2022
מכרז פומבי 20/2022 לארגון השתלמות מנהלי מערכות מידע 1 30/05/2022 12/06/2022
מכרז פומבי 19/2022 לארגון השתלמות יועצות לקידום מעמד האישה 1 30/05/2022 12/06/2022
מכרז פומבי 18/2022 לארגון השתלמות מהנדסי ואדריכלי ערים 1 30/05/2022 12/06/2022
מכרז פומבי - 16/2022 לארגון השתלמות מנהלי/ות לשכות ראשי הרשויות 0 31/03/2022 13/04/2022
מכרז פומבי - 17/2022 לארגון השתלמות מנהלי ועובדי רישוי עסקים ושילוט 0 31/03/2022 13/04/2022
1תשובות הבהרה 1 28/03/2022
מכרז פומבי - 15/2022 לארגון השתלמות מנהלי משאבי אנוש 1 23/03/2022 03/04/2022
מכרז פומבי - 14/2022 לארגון השתלמות מהנדסי ואדריכלי ערים 1 23/03/2022 03/04/2022
מכרז למתן שירותי ניהול הבניין, לרבות תפעול, תחזוקה, ניקיון, הדברה, מודיעין ואבטחה ואחזקת חניון 1 22/03/2022 26/04/2022
מכרז פומבי 13/2022 להפקת יריד השלטון המקומי: MUNI-EXPO וועידת השלטון המקומי 3 15/03/2022 24/04/2022
מכרז פומבי-2022/12 לארגון השתלמות מהנדסי ואדריכלי ערים 1 24/02/2022 01/03/2022
תשובות לשאלות הבהרה למכרזים 7-12/22 לארגון השתלמויות וכנסים מטעם מרכז השלטון המקומי 1 24/02/2022 01/03/2022
מכרז פומבי -2022/09 לארגון השתלמות לראשי רשויות ערי פיתוח ואיו"ש 1 20/02/2022 01/03/2022
מכרז פומבי -2022/07 לארגון השתלמות למנהלי ורכזי קליטה ברשויות 1 20/02/2022 01/03/2022
מכרז פומבי -2022/10 לארגון השתלמות למנהלי רווחה ברשויות המקומיות 1 20/02/2022 01/03/2022
מכרז פומבי -2022/08 לארגון השתלמות לראשי רשויות ערביות 1 20/02/2022 01/03/2022
מכרז פומבי -2022/11 לארגון השתלמות למנהלי וחשבי שכר ברשויות המקומיות 1 20/02/2022 01/03/2022
מכרז פומבי - 2021\05 לארגון כנס יועצות למעמד האישה 0 30/08/2021 13/09/2021
מכרז פומבי לאספקת, התקנת ותחזוקת מערכת ניהול מסמכים וידע ארגוני 0 01/01/2020 01/03/2020
מכרז פומבי 1/2020 עדכון מועד אחרון להגשת הצעות לאספקת, התקנת ותחזוקת מערכת ניהול מסמכים וידע ארגוני 0 23/04/2020 27/04/2020
פניה לקבלת מידע RFI להקמת ענן עבור הרשויות המקומיות 0 11/05/2020 08/06/2020
פניה לקבלת מידע RFI להקמת ענן אבטחת מידע לרשויות 0 11/05/2020 08/06/2020
פניה לקבלת מידע RFI להקמת ענן עבור הרשויות המקומיות- שאלות ותשובות, מועד הגשה 0 01/06/2020 09/07/2020
פניה לקבלת מידע RFI להקמת ענן אבטחת מידע לרשויות- שאלות ותשובות, מועד הגשה 0 01/06/2020 30/06/2020