מכרזים

מכרזים
מספר שם מספר קבצים תאריך פרסום מועד אחרון להגשה
מכרז פומבי 01/2023 לארגון השתלמות ראשי רשויות דרוזיות צ'רקסיות 2023 1 02/01/2023 10/01/2023
מכרז פומבי 02/2023 לארגון השתלמות מנהלי מחלקות תברואה ברשויות המקומיות 1 13/03/2023 20/03/2023
מכרז פומבי - 03/2023 לארגון השתלמות למנהלות ומנהלי לשכות ראשי רשויות מקומיות 1 13/03/2023 20/03/2023
מכרז פומבי 04/2023 לארגון השתלמות ליועצות לקידום מעמד האישה ברשויות המקומיות 1 13/03/2023 20/03/2023
מכרז פומבי 35/2022 למתן שירותי כוח אדם זמני להעסקת סייעות במסגרות החינוך ברשויות המקומיות 2 07/10/2022 25/10/2022
מכרז פומבי 34/2022 למתן שירותי רכז מקצועי לרשת ערים בריאות 3 06/10/2022 23/10/2022
מכרז פומבי 32/2022 לאפיון, הקמה ותחזוקת פורטל גיוס וניהול כח אדם זמני 1 16/08/2022 04/09/2022
מכרז פומבי 29/2022 לארגון השתלמות לקב"טח מוסדות לינוך ומנהלי החירום והביטחון ברשויות המקומיות 2023 1 01/08/2022 15/08/2022
מכרז למתן שירותי ניהול הבניין, לרבות תפעול, תחזוקה, ניקיון, הדברה, מודיעין ואבטחה ואחזקת חניון 1 22/03/2022 26/04/2022
מכרז פומבי 13/2022 להפקת יריד השלטון המקומי: MUNI-EXPO וועידת השלטון המקומי 3 15/03/2022 24/04/2022
מכרז פומבי לאספקת, התקנת ותחזוקת מערכת ניהול מסמכים וידע ארגוני 0 01/01/2020 01/03/2020
מכרז פומבי 1/2020 עדכון מועד אחרון להגשת הצעות לאספקת, התקנת ותחזוקת מערכת ניהול מסמכים וידע ארגוני 0 23/04/2020 27/04/2020
פניה לקבלת מידע RFI להקמת ענן עבור הרשויות המקומיות 0 11/05/2020 08/06/2020
פניה לקבלת מידע RFI להקמת ענן אבטחת מידע לרשויות 0 11/05/2020 08/06/2020
פניה לקבלת מידע RFI להקמת ענן עבור הרשויות המקומיות- שאלות ותשובות, מועד הגשה 0 01/06/2020 09/07/2020
פניה לקבלת מידע RFI להקמת ענן אבטחת מידע לרשויות- שאלות ותשובות, מועד הגשה 0 01/06/2020 30/06/2020