קטגוריה: ניהול סביבתיEcoBuy Vienna

וינה, אוסטריה 2010

אי מתן דגש מתאים למאפיינים אקולוגיים בעת בחירת מכרזים לייצור סחורות, הן לשימוש פרטי והן לשימוש עירוני-ציבורי. אופן קבלת החלטות זה, הוביל לאי יעילות כלכלית וסביבתית של העיר.

 

מדוע זה מהעניין?

אנו ניצבים בפני עשורים בהם צריכת האנרגיה הגוברת צפויה לפגוע בכלכלה, בחברה ובסביבה שלנו. האופן בו אנו מתכננים את הרשות המקומית שלנו היום, קריטי עבור החוסן העירוני שלנו בעתיד. על כן, רשות מקומית חסכנית בצריכת אנרגיה הינה רשות מקומית יעילה כלכלית ובטוחה סיבתית ולכן, חסונה יותר.

מטרות:

העלאת המודעות בקרב מקבלי ההחלטות של עיריית וינה לצורך הקיים בניהול סביבתי של העיר וליישום רגולציה סביבתית.
זאת, על ידי גיבוש קריטריונים אקולוגיים לבחינת כדאיות יישום פרויקטים במגוון רחב של תחומים: חסכון במים, נייר והדפסה, חשמל, מיזוג אוויר, בנייה, תחבורה ציבורית ופרטית, מזון, חומרי חיטוי וניקוי, טקסטיל, אירועים ציבוריים ועוד.

אחת המטרות המרכזיות של הפרויקט, מלבד התייעלות אקולוגית, הינה התייעלות כלכלית. על ידי יעילות אקולוגית תביא העיריה לחסכון בהוצאותיה, להתייעלות כלכלית ולחסכון בזמן.

תהליך הפרויקט:

בניית מערך של כ-200 מומחים ואנשי מקצוע, המחולקים ל-23 קבוצות עבודה שונות לפי תחומי המקצוע השונים. אותן קבוצות מגבשות את הקריטריונים הרלוונטיים ובוחנות את כדאיות הפרויקטים מבחינה כלכלית, אקולוגית ויעילות זמן.
בהמשך, מחלקת הרכש של עיריית וינה משלבת את המלצות המומחים ובעלי המקצוע בתחום הסביבתי, במכרזים לרכישת סחורות ושירותים של העיריה. כל מתמודד על המכרז חייב לשלב בהתמודדותו את הדרישות הסביבתיות ולהוכיח באמצעות ראיות ופרויקטים קודמים שנוהלו על ידו, את יכולתו לעמוד בהן.

לאורך הפרויקט ניתנו הדגשים הבאים:

הקצאת מחודשת של משאבי האנוש במחלקות העירייה השונות, לטובת ביצוע הפרויקט, ללא עלויות אדמיניסטרטיביות נוספות:

  • שיתוף פעולה נרחב בין מחלקות העירייה
  • הפחתת חסמים בירוקרטיים
  • מעקב ובקרה אחר עמידה בדרישות האקולוגיות במהלך יישום הפרויקטים
  • פרסום ודברור תוצאות הפרויקט לציבור הרחב, לחברות מסחריות ולעיריות נוספות המתעניינות בתהליכים דומים, במטרה לעודד שקיפות שלטונית ולמידת רעים.
  • הענקת תמיכה משפטית לקבוצות העבודה, במהלך בניית המלצותיהן.

תוצאות:

23 קבוצות העבודה הביאו לכ-100 תוצאות אופרטיביות, ביניהן:

מחזור נייר- השימוש בפסולת נייר לייצור מערכות אחסון משרדיות ונייר סניטרי הביא לחסכון בעלויות, הפחתה משמעותית בכמויות השפכים ובצריכת אנרגיה.
ייצור מזון אורגני הביא לירידה בפליטת פחמן דו-חמצני לעומת החקלאות הקונבנציונלית. על כן, קביעת קריטריונים בנוגע לצריכת מזון אורגני הפחיתה את פליטת גזי החממה בכ- 20,000 טון מדי שנה, כמו גם את העלויות הכרוכות בהתמודדות עם המפגעים האקולוגיים הנלווים.
חסכון באנרגיה עקב מעבר לשימוש בטכנולוגיות תאורה חסכוניות ובמוצרי חשמל, ביתיים ומשרדיים, חסכוניים.
צמצום היקף השימוש בחומרי ניקוי עקב מעבר לשימוש בבדי מיקרופייבר.
האיחוד האירופי השתמש בנסיון הוינאי כמקרה בוחן ליצירת מדיניות כוללת לכלל מדינות האיחוד בנושא ניהול אורבאני סביבתי
לאחר כ- 10 שנים מתחילת יישום אלמנטים של ניהול סביבתי בפעילות העיריה, חישובים הראו חסכון של כ-17 מיליון אירו בשנה וצמצום של כ- 30,000 טון בפליטת פחמן דו-חמצני, מדי שנה. הניהול הסביבתי לאורח חיים בר-קיימא, הפחית את הנטל על התקציב הציבורי ועל הסביבה.

במקביל, המגזר העסקי התאים את עצמו לדרישות האקולוגיות אותן הציבה העיריה בקבלת שירותים וסחורות. על כן, מרבית הסחורות והשירותים שלא התאימו עצמם לסדר היום החדש נעלמו מהשוק. את מקומן תפסו חברות מסחריות חדשות בעלות מודעות סביבתית וכלכלית טובה יותר.

מסקנות:

התייחסות לחישוב עלויות מחזור החיים המלא של המוצר כחלק מתהליך קבלת ההחלטות של העיריה, ברכישת סחורות ושירותים, מביאה להפחתת ההוצאה הכספית הכוללת של הרשות.
מאחר ונעשה שימוש יעיל במשאבים, יצירת הפסולת מופחתת למינימום וכך גם מופחת השימוש בחומרים מזהמים סביבתית. אלו מפחיתים את עלויות הטיפול והתפעול של העיריה לרמה המינימלית.

החשיבה הראשונית כי שילוב קריטריונים אקולוגיים בפעילות העיריה יביאו להוצאות כלכליות גבוהות, הופרכה. בטווח הקצר, ההוצאות הכספיות ברכישת סחורות ושירותים, כחלק ממדיניות סביבתית ברת-קיימא, היו זהות להוצאות הכספיות טרם יישום המדיניות. בטווח הארוך, יישום המדיניות הסביבתית הביאה לירידה בהוצאות הכלכליות של העיריה.

עלויות ודרכי המימון:

יישום המדיניות הסביבתית נעשתה באמצעות עובדי העיריה מהמחלקות השונות ומתוך תקציב הפעילות השוטפת של העיריה.
נדרשו משאבים כספיים נוספים לטובת יועצים מקצועיים אשר ביצעו מחקרים ובדיקות, במידת הצורך.

זכיות והכרות:

2010 UN-Habitat - Dubai International Award for Best Practices
2013 Austrian Supply Excellence Award
2011 European Public Sector Award

קישורים רלוונטים: