E.Q והקשר לגישור

רוניתה ינקו – מגשרת, חברת מזכירות ארגון עת"א – יפו ונציגה בהסתדרות אקדמאים במח"ר

גישור הינו תחום הנכנס לחיינו בכל תחום ותחום בחיים ונמצא דינאמי ומשתנה לפי צרכיהם ורצונותיהם של האנשים המעורבים בהליך זה. אנשים רבים ובייחוד מנהלים מוצאים עצמם לא פעם משתמשים בהליך הגישור בכדי לפתור קונפליקטים או מחלוקות בין מנהלים/מנהלים, מנהלים/עובדים ועובדים/עובדים.

עולם העבודה שנים רבות נחשב כ"אנליטי" וקבלה החלטות התבססה לרוב על פי שיקולי רווח ותועלת, אך כיום, הגישה השתנתה וניתן לראות שמנהלים רבים נוהגים לקבל החלטות על בסיס תקשורת פתוחה, תוך כדי אמפתיה ושיתוף עובדיהם. כל אלו מביאים לתוצאות אפקטיביות ויעילות יותר ואף לשביעות רצון ארוכת טווח אצל המנהלים/עובדים במקום העבודה.

ממצאי מחקר רבים הראו כי ישנה חשיבות גדולה להשתמש באינטליגנציה רגשית ובתקשורת פתוחה בהליך הגישור וכי אלו מקדמים את הפרט להתנהגות פרו אקטיבית ויעילה בעתיד. עוד הראו המחקרים כי ניהול מוצלח מתבסס על שימוש בתקשורת פתוחה ואפקטיבית המגבירה הנעת מנהלים ועובדים כאחד.

עבודתי התבססה על בדיקת הליך הגישור מול האינטליגנציה הרגשית והשימוש בתקשורת מוצלחת. השערת המחקר התייחסה לשימוש באינטליגנציה רגשית על ידי מגשר במהלך פתרון סכסוכים, כלומר סכסוכים יפתרו טוב יותר ככל שהמגשר ישתמש באינטליגנציה רגשית כאמצעי וככלי לקידום פתרון שיהיה מקובל על כלל הצדדים בהליך הגישור, כאשר כמובן עוד מדד לסיכוי ההצלחה של הליך הגישור הינו ניהול רגשות הן מצד המגשרים והן מצד המגושרים.

לסיכום אינטליגנציה רגשית הינה, לדעתי, חלק אינטגרלי מהליך הגישור בכלל, והצלחת ההליך בפרט. יש להיות ערים למגוון סימנים ותגובות של הצדדים (שפת גוף, תגובות מילוליות ושאינן מילוליות וכד`), לראות את המעבר, את הנסתר, את הדברים החבויים והפחות ברורים. לעיתים זה אפילו יהיה שורש הבעיה המוצפן במעמקי ליבם של הצדדים מסיבות שונות.

על המגשר לאתר את הנסיבות הללו, וביחד עם הצדדים תוך נועם, חיוביות, אופטימיות ומתן תקווה לפשר ביניהם ולהובילם לקץ הסכסוך.

אינטליגנציה רגשית היא היכולת שלנו לנוע על פי רגשותינו בחופשיות מספקת, למרות המגבלות המוכתבות לנו על ידי החברה, חשוב לציין כי הרגשות האנושיים, תחושות הבטן והתחושות הרגשיות הם הגרעין הקיומי שלנו.

כשמודעים לה, מכבדים אותה ובוטחים בה, מספקת האינטליגנציה הרגשית הבנה עמוקה יותר ומגובשת יותר של עצמכם ושל הסובבים אתכם.

כתבה את המאמר

רוניתה ינקו – מגשרת, חברת מזכירות ארגון עת"א – יפו ונציגה בהסתדרות אקדמאים במח"ר