סכסוכך בענייני נדל"ן נסוב בדרך כלל בהיקפים כספיים לא מבוטלים, אשר מביאים את הצדדים להתבצר בעמדותיהם, מגובים בטענות, שונות ומגוונות ונאלצים לשכור שירותיהם של מומחים בתחום ולהצטייד בחוות דעת בעלויות מטורפות, כדי להוכיח את טענותיהם הקנייניות, בהליך ארוך יקר וממושך בערכאות המשפט שסופו לא ידוע לאיש. סכסוך בענייני מקרקעין ונדל"ן, עלול לפגוש אתכם בצמתים רבים: שותף, שכן, בן זוג, בעל עניין כזה או אחר בקרקע או בנכס. המקרים השכיחים המופנים אלינו לבירור בגישור הם: בפירוק שיתוף בין בני זוג בהליכי גירושין; בסכסוכי שכנים בחלוקת קרקעות, סכסוך בין בן ממשיך ושיוך נחלה במושבים ובקיבוצים, ועוד רבים אחרים.

היתרון הייחודי בבירור הסכסוך בבית לגישור ובוררות הוא צוות המגשרים המקצועיים המומחים בתכנון ובנייה המובילים דיון ממוקד צרכים ואינטרסים סביב שולחן עגול למציאת פתרונות קניינים אופטימליים בהסכמה וללא צורך בהענקת ההכרעה לערכאות המשפט.