תוכנית רב־תחומית על אודות תרבותה ומורשתה של קהילת יוצאי אתיופיה - המינהל הפדגוגי