בחינת הגדלת חלף היטל ההשבחה לרשויות המקומיות-מכתב למנכ"ל האוצר ולמנכ"ל רמ"י


מצ"ב מכתב בנושא שבנדון.