בקשתנו להקמת וועדת מנכ"לים לצורך פתרון בהול למשבר אתרי ההטמנה בישראל


מצ"ב קישור למכתב.