טיוטת התכנית הכלכלית לשנים 2021-2022


מצ"ב קישור לטיוטת התכנית הכלכלית לשנים 2021-2022 וכן קישור למסמך התייחסות של השלטון המקומי להצעות המחליטים של התכנית הכלכלית לשנת 2021-2022.