רשת 13: הועידה הלאומית - ההזדמנות של העסקים הקטנים בישראל: פאנל בהשתתפות המשנה למנכ"ל בנושא "העסק של כולנו"