קריטריונים לתקצוב רשויות מקומיות בשנת הלימודים תשפ"א עבור תכנית ניצנים בתום יום הלימודים לגילאי 8-3 (גן - כיתה ב') בכל הארץ