עקרונות להפעלת מערך ההסעות בשנה"ל תשפ"א בשגרת קורונה