הנחיית משרד החינוך בדבר מתווה מעודכן ליציאה לטיולים


להלן קישור למתווה – טיולים מעודכן, שיצא ביום 30.07.2020 ממשרד החינוך, והמיועד לכיתות גן עד י"ב

נדגיש כי בהתייחס לכיתות ה`  עד י"ב, הוראות מנכ"ל משרד הבריאות לעניין חינוך בלתי פורמלי מיום28.7.2020  קובעות שאין לקיים טיולים עם לינה לכיתות ה עד י"ב.

כך,שהפרק העוסק בלינת שטח במתווה שלעיל, אינו רלוונטי לכיתות ה` -  י"ב
עוד נעדכן, כי ביום שישי, 01.08.2020 , בוצעו התאמות ועדכונים באתר מוקד טבע, בהתאם למתווה המעודכן של משרד החינוך.

להלן קישור לאתר "מוקד טבע"