תקצוב משרד החינוך לרכישת ציוד ניקיון, היגיינה ותגבור שירותי הניקיון במוסדות החינוך


בעקבות מאמצינו בנושא, הוציא משרד החינוך קול קורא דחוף בנושא.
לצפייה בקישור למכתבנו מהיום, המעדכן בדבר קיומו של הקול הקורא ומזמינכם להשתתף במפגש זום בשיתוף עם נציגי משרד החינוך, בכדי לסייע ליישום הנושא - לחץ כאן