תשלום בגין תלמידי חוץ בתקופת הגבלת פעילות מסגרות חינוך בשל נגיף הקורונה