הבהרה בנוגע לרענון נוהל רישום והעברת תלמידים (אישור לימודי חוץ)