היערכות הרשויות לפתיחת אירועי התרבות בהתאם למתווה משרד הבריאות למניעת הידבקות בנגיף הקורונה


ב14.8.2020 השתתפו כ80 מנהלי מחלקות תרבות ברשויות בדיון zoom בנושא היערכות הרשויות לפתיחת אירועי התרבות בהתאם למתווה משרד הבריאות למניעת הידבקות בנגיף הקורונה.

בדיון ניתן מענה לשאלות על ידי נציגי משרד הבריאות, משרד התרבות ומנהלת האכיפה במשטרת ישראל.

zoom.jpe