נוהל עבודה רשותי -בטיחות באירועים שאינם דורשים רישוי