תקצוב הרשויות המקומיות לקידום הספורט


מרכז השלטון המקומי רואה חשיבות רבה בפיתוח תרבות הספורט, עבור תושבי ואזרחי מדינת ישראל, ופועל יחד עם כלל הגופים האמונים על התחום, לפיתוח התשתיות הפיסיות והאנושיות בספורט.