דבר הנהלת שפ"י ועקרונות לשיח בכיתות בעקבות פרשת האונס באילת