יום המורה תש"פ


לקראת "יום המורה" שיחול השנה ביום חמישי 19.12.2019 פועל מרכז השלטון המקומי לשלב את הקהילה על ארגוניה ובתי העסק הפועלים בה, בהוקרת הצוותים במוסדות החינוך והמנצחים על המלאכה ברשויות המקומיות מנהלי מחלקות החינוך וצוותיהם.
שילוב שיהיה בבחינת הרחבת אמצעי ההוקרה והעצמת תחושת השייכות והערבות הדדית בקהילה כולה.

מצורפים אמצעי פרסום ייחודיים לקראת יום המורה לשימוש ברחבי הרשות:

הנכם מוזמנים לעשות שימוש חופשי בתמונות