הטיפול בכלבים ובחתולים ע"י המחלקות הווטרינריות ברשויות המקומיות