התנגדותנו הנחרצת לחקיקת חוק תשלום גמול חברי מועצה על חשבון תקציבי חינוך ורווחה