פינוי פסולת עודפת מעסקים בתחומי רשויות מקומיות אמות מידה