ישיבת פורום רשויות החוף (שלא מן המניין) בנושא מצוקי החוף- בוצע ב ZOOM יולי 2020.


ישיבת פורום רשויות החוף (שלא מן המניין) בנושא מצוקי החוף- יולי 2020.
בישיבה הציגת מנכ"לית החברה הממשלתית למצוקי הים את הפעילות שלה שלאחריו היה שיח משתתפים.

לצפייה לחץ כאן