עתירה לבג"צ בנושא היטל הטמנה


מרכז השלטון המקומי הגיש לאחרונה עתירה לבג"צ בגין הכשלים של היטל ההטמנה שמטיל המשרד להגנת הסביבה מאז שנת 2007. ההיטל,
שנגבה במטרה לצמצם את כמויות הפסולת המוטמנות בישראל, לא הביא לירידה בכמות הפסולת המוטמנת למרות עליית הגבייה בעשרות אחוזים בשמונה השנים האחרונות.
מאז 2007 אחוז ההטמנה עומד ללא שינוי על 80% בשל העובדה שלא נמצאו פתרונות קצה חלופיים כפי שהבטיחה המדינה. הכסף בגין היטל ההטמנה עובר על פי חוק לקרן השמירה על הניקיון, שתפקידה לפתח פתרונות קצה לטיפול בפסולת, מה שטרם קרה. יוצא שהרשויות המקומיות משלמות מס ולא היטל בעבור הסדרת משק הפסולת, דבר העומד בניגוד לחוק ועל כן מוגשת העתירה. לטובת ההמחשה, רק השנה שילמו הרשויות המקומיות כ- 770 מיליון דולר, שהם כ- 8.4 אחוז מכספי הארנונה של הרשויותעבור היטל ההטמנה ובמצטבר מאז שנת 2007 שילמו הרשויות 3 מיליארד שקלים לטובת מטרה שלא הושגה מעולם.