התכנית לעידוד "פרויקטים עירוניים בתחום של אנרגיה בת קיימא"- SUDEP


התכנית לעידוד "פרויקטים עירוניים בתחום של אנרגיה בת קיימא"
SUDEP - Sustainable Urban Demonstration Energy Projects
טל גולדרט, מנהלת תכנית "תג הסביבה" במרכז השלטון המקומי

במסגרת מעורבות האיחוד האירופי בפרויקטים בתחום האנרגיה המתחדשת, התייעלות אנרגטית והפחתת פליטות גזי החממה במגזר המוניציפאלי, נענו מספר רשויות ישראליות לקול קורא שפורסם בתחילת 2014, במסגרתו תומך האיחוד האירופי ביישום של `פרויקטי-הדגמה` ברשויות המקומיות, אשר יביאו להגברת החיסכון באנרגיה וליישום מקורות אנרגיה מתחדשים. התכנית מקודמת על ידי האיחוד האירופי במדינות המזרח התיכון.

יעדי התכנית הוגדרו במסגרת הקול הקורא, והם ממוקדים בשלושה נושאים מרכזיים:

 1. עידוד התייעלות אנרגטית, חיסכון באנרגיה ואנרגיה מתחדשת
 2. שיפור היכולת של רשויות מקומיות להוציא לפועל מדיניות אנרגיה
 3. יצירת פעילויות לדוגמא אשר יהוו מודל לחיקוי באזור כולו

נכון להיום, תומכת התכנית ב-12 פרויקטים נבחרים ברשויות מקומיות במדינות צפון אפריקה והמזרח התיכון (ארבעה פרויקטים בלבנון, פרויקט אחד בירדן, שני פרויקטים ברשות הפלסטינית, שני פרויקטים במרוקו, פרויקט אחד בתוניס ושני פרויקטים בישראל).
הפרויקטים ממונים על ידי האיחוד האירופי,

בישראל, מוביל משרד התשתיות הלאומיות האנרגיה והמים שני פרויקטים המתוכננים להימשך כ- 36 חודשים.
הייעוץ המקומי של הפרויקט מטעם SUDEP נעשה ע"י "קרן אנרגיה".

ניהול אנרגיה חכם

הפרויקט מתבצע בכפר סבא וברשויות המשולש הדרומי (טירה, כפר קאסם, כפר ברא, קלנסווה וג`לג`וליה).

מטרת העל של הפרויקט היא לחזק את היכולת של הרשויות המקומיות השותפות להטמיע פתרונות טכנולוגיים והתנהגותיים להתייעלות אנרגטית, תוך התמודדות משותפת של רשויות יהודיות וערביות עם אתגרי האנרגיה של העתיד.

יעדי הפרויקט:

 • הטמעה של מערכות ניהול אנרגיה ב-20 בתי ספר וב-20 יחידות מוניציפליות
 • הנגשה חכמה של מידע על צריכת החשמל של כלל המשתתפים באמצעות פלטפורמה אינטרנטית חדשנית
 • שיפור היכולת של המוסדות המשתתפים בפרויקט להטמיע דפוסי התנהלות והתנהגות חסכוניים בחשמל
 • הדגמה של פרוייקטי-דגל בתחום ההתייעלות האנרגטית בבתי ספר
 • השתתפות של 1,000 משקי בית בתכנית מקוונת לצמצום צריכת החשמל
 • הכשרה של הדרג הבכיר ברשויות לגבש מדיניות להתייעלות אנרגטית
 • הפצה של ממצאי הפרויקט לרשויות נוספות, למערכת החינוך, לקהל הרחב ולבעלי עניין נוספים

פעולות מרכזיות שיבוצעו במסגרת הפרויקט:

 • עריכת סקר בסיס במטרה לאמוד את דפוסי צריכת החשמל בקרב המוסדות המשתתפים בפרויקט
 • התקנה של מערכות ניהול אנרגיה פסיביות (ניטור ומדידה) ואקטיביות (ניטור, מדידה ובקרה מרחוק) ב-20 בתי ספר וב-20 יחידות מוניציפליות בכפר סבא וברשויות המשולש
 • הקמת פלטפורמה אינטרנטית להנגשה של מידע חכם על צריכת החשמל של כל משתמש ולהשוואה בין כלל המשתמשים
 • הכשרה והעצמה של `נאמני אנרגיה` במוסדות המשתתפים בפרויקט, כולל הכשרה משותפת לתלמידים יהודים וערבים
 • בחירה ויישום של פרויקטי דגל בתחום ההתייעלות האנרגטית ב-6 בתי הספר המובילים בפרויקט
 • השתתפות של 1,000 משקי בית בתכנית מקוונת הנותנת פידבק על צריכת החשמל (בהשוואה לכלל משקי הבית המשתתפים בפרויקט) ועצות כיצד לחסוך בחשמל בבית
 • סדנאות להכשרה משותפת לכפר סבא ולרשויות המשולש בגיבוש תכנית אב להתייעלות אנרגטית וכתיבת עקרונות מדיניות משותפים להתייעלות אנרגטית ברשויות
 • הפצה של ממצאי הפרויקט באמצעות פרסומים, כנסים, סיורים בבתי הספר וקמפיין לקהל הרחב
 • מעקב, בקרה והערכה של הפרויקט

לפרטים נוספים – איש הקשר של הפרויקט, הרן בר-און, [email protected]

שכונות ירוקות

תכנית "שכונות ירוקות" בעיר אילת שואפת לשפר את יכולתה של העיר אילת לפתח ולקדם פתרונות חכמים בכל הנוגע לאתגרים הסביבתיים של העיר. במקרה זה - צריכת האנרגיה של בתי השכונה. זהו פרויקט חדשני שטרם יושם בישראל או במזרח התיכון כולו. באמצעות המערכות החכמות שיותקנו בכל רחבי השכונה, יוכלו מנהלי הפרויקט ביחידת הסביבתית של העיר אילת לאסוף מידע אודות צריכת החשמל בקהילה. מתוך מידע זה, ניתן יהיה לבנות תכנית התייעלות שכונתית אשר תורחב בהמשך לעיר כולה, אשר בה 63,000 תושבים. המידע שייאסף יאפשר ליחידה הסביבתית לבחון את דפוסי ההתנהגות של צרכני החשמל, ואת יכולת הטמעת שינוי התנהגותי. כמו כן יתאפשר מעקב ובקרה על התקדמות הפרויקט וההישגים במהלכו.

המרכיבים המרכזיים בפרויקט:

 • סקר אנרגיה בסיסי, לקביעת מאפייני הצריכה
 • שידרוג מערכות תאורה ברחובות ובפארקים
 • שיפוץ אנרגטי של מבני ציבור
 • סקרי אנרגיה בבתי מגורים
 • תכנית חינוך סביבתי
 • מערכות ניטור והערכה לאורך שלבי הפרויקט
 • הכנת תכנית אסטרטגית לאנרגיה עבור כל העיר

לפרטים נוספים – איש הקשר של הפרויקט, אסף אדמון, [email protected]

הנתונים והצילומים לכתבה זו נמסרו על ידי הרשויות המקומיות כפר סבא ואילת