בדרך למזרח תיכון בר קיימא -טל גולדרט


הכוח להניע שינוי סביבתי אמיתי נמצא בידי הרשויות המקומיות, ולא בידי השלטון המרכזי. החלטה אמיצה של ראש הרשות יכולה להביא לשינוי אמיתי ולשיפור משמעותי באיכות החיים ורמת השירות לתושבי הרשות עצמה. מתוך תפיסה זו, פועלות במקביל 21 רשויות מקומיות במזרח התיכון לקראת עתיד בר קיימא, במימון האיחוד האירופי. השינוי התפיסתי הוא משמעותי, והמרחק האידאולוגי בין המדינות אולי קשה לגישור, אך האתגרים הסביבתיים הניצבים בפני רשויות מקומיות בכל רחבי האזור הם דומים ואינם עוצרים בגבולות. מההישגים והשיפור הצפויים ייהנו כל התושבים. שיתוף פעולה אזורי? אולי זו הדרך.

כ- 460 מיליון תושבים מתגוררים במדינות המזרח התיכון. מתוכם, כשני שליש מתגוררים באזורים עירוניים, המרוכזים בעיקר באזורי החוף. מדינות המזרח התיכון הדרומי מאכלסות מעל 30% מכלל תושבי האזור, ואחוז זה גדל באופן מתמיד.
המזרח התיכון עצמו אמנם שסוע וחווה בשנים האחרונות שינויים משמעותיים ולא מעט דרמות פוליטיות, אך מרבית הערים באזור מתמודדות עם אתגרים דומים הקשורים לפיתוח עירוני וניהול סביבתי. הצרכים העירוניים בכל הרשויות המקומיות אופייניים – ונוגעים בעיקר למערכות תחבורה, תשתיות מים ופסולת, אנרגיה נקיה והתייעלות אנרגטית. במהלך השנים הקרובות, אילוצים הנוגעים לפיתוח עירוני ולאנרגיה בת קיימא צפויים להתגבר משמעותית כתוצאה מהאוכלוסייה הצומחת, מגמות מחמירות בשינויי אקלים והתחממות גלובלית, ואתגרי תכנון וניהול. משאבי הטבע מחד, והזיהום הסביבתי מאידך – אינם מזהים גבולות – לא בין מדינות ולא בין רשויות מקומיות, ולכן הגדרת הבעיה כבעיה עולמית ובוודאי כבעיה אזורית עשויה לקדם ולייעל את ההתמודדות עימה.
מן העבר השני של הים התיכון, מדינות האיחוד האירופי החליטו לייצר בצורה הדרגתית מערכות של שיתוף ידע, משאבים והתוויית העתיד. על פי החזון, במהלך תקופה של כ- 50 שנים, ייבנה ברחבי אירופה אזור של יציבות, דמוקרטיה ופיתוח בר קיימא תוך שמירה על מגוון תרבותי, סובלנות וחופש הפרט. מתוך מחויבות ורצון לחלוק את ההישגים והערכים אשר הוטמעו בחזון האיחוד, משקיע האיחוד האירופי משאבים משמעותיים בקידום של פרויקטים גם במדינות השכנות, ובפרט במדינות דרום המזרח התיכון.
מהו CES-MED?
פרויקט CES-MED (Cleaner Energy Saving Mediterranean Cities) הוא פרויקט הדגל של האיחוד האירופי במזרח התיכון בתחום ההתייעלות האנרגטית. משך הפרויקט – 36 חודשים, והוא החל בינואר 2013. משתתפות בפרויקט רשויות מקומיות נבחרות (ערים, רשויות מקומיות, מחוזות וכדומה) בעשר מדינות: אלג`יריה; מצרים; ישראל; ירדן; לבנון; לוב; מרוקו; הרשות הפלשתינאית; סוריה וטוניסיה (לעת עתה, הפעילות מול סוריה מושעית לאור מצב הפוליטי הרגיש באזור). התפיסה החדשנית בפרויקט היא כי הרשות המקומית והעומד בראשה הם האחראים הישירים על איכות החיים והסביבה של תושבי הרשות, וראוי ויניעו ויובילו תהליכים ברמה המקומית, ולא ימתינו למדיניות לאומית, המתמהמהת – לעיתים מסיבות בירוקרטיות – ולעיתים, כמו במקרה של מדינת ישראל – מתעכבת בין מערכת ביירות אחת לשניה...
הפרויקט, הממומן על ידי האיחוד האירופי, שם לו למטרה לספק הדרכה, תמיכה וסיוע טכני לרשויות המקומיות במדינות המזרח התיכון. החזון הוא לסייע לרשויות אלו לייעל ולשפר את ביצועיהן הסביבתיים, ובמיוחד להקל על ההתמודדות עם אתגרי הפיתוח והקיימות העומדים בפניהן.
יחד עם הסיוע לרשות עצמה, כולל התהליך גם העלאת מודעות בקרב תושבי הרשויות בהקשר של מדיניות סביבתית בת קיימא, ושיתוף ידע ועידוד שיתופי פעולה בין הרשויות המשתתפות בפרויקט לבין רשויות מקבילות ברחבי האיחוד האירופי.
בישראל, מיושם הפרויקט בשיתוף ובהובלה של משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים. הרשויות המקומיות שנבחרו להשתתף בפרויקט הן רמלה, ראש-העין ושפרעם.
חלק מרכזי מהתכנית הוא הכנת תכנית התייעלות רשותית SEAP (Sustainable Energy Action Plan) והפרויקט מספק ידע וליווי צמוד בהכנת תכנית זו. התכנית כוללת התווית מהלכים ופעילויות הקשורים להתייעלות אנרגטית ולהטמעת אנרגיות מתחדשות במרחב הרשות, ומגדירה אסטרטגיה ארוכת טווח המתורגמת לצעדים מוגדרים אשר יש לבצע, יחד עם לוחות זמנים והגדרת אחראים ליישום. נכון להיום, עוסקות שלוש הרשויות הישראליות המשתתפות בפרויקט במיפוי מדוקדק של מקורות הפליטה של גזי חממה משטחן, ובחינה של פרויקטים עתידיים אפשריים להמשך הדרך.
"האתגר האמיתי בתכנית הוא הקצאת כוח אדם ושינוי ארגוני ברשות" אומרת יונת שורץ, מנהלת הפרויקט מטעם "קרן אנרגיה", חברת הייעוץ הישראלית המלווה את הפרויקט. "בכל שלוש הרשויות אנו רואים כוונה אמיתית להניע שינוי, אולם במציאות הקיימת ובלחץ העבודה היומיומית, קשה לפעמים להקצות את כוח האדם המתאים. לתכנן כמה שנים קדימה"
הפרויקטים המרכזיים אותם אנו צפויים לראות ברשויות בעתיד הם הנחלה של בניה אחראית לסביבה בשכונות חדשות, שיפור ושידרוג מערכות התחבורה הציבורית והקמה של שבילי אופניים, אשר ישמשו את התושבים לפנאי וגם להגעה לעבודה. בכל הרשויות, משולבת בתכנית גם תכנית אב לשיפור פני העיר באופן כללי, לרווחת התושבים ולקידום התיירות. בתכנית כמו זו, אשר יש בה יעדים כמותיים ואבני דרך – ניתן למדוד את הביצועים לאורך זמן ולהעריך את העמידה ביעדים של מוביל התכנית, שהוא ראש הרשות. מההיבט הפוליטי – יש פה מהלך משמעותי של לקיחת אחריות של ראשי הרשויות, ונכונות לעמוד לביקורת ציבורית אל מול הביצוע.
השבוע מתקיים בסחיראת שבמרוקו מפגש של כלל משתתפי הפרויקט, מהאיחוד האירופי וממדינות המזרח התיכון המשתתפות בו. במסגרת המפגש ידווחו הרשויות על התקדמותן בפרויקט, ויחלקו מניסיונן ומהידע שנצבר בשנת הפרויקט הראשונה על קשיים, חסמים, והצלחות שהושגו עד כה. השאיפה של מארגני המפגש היא לקדם, בנוסף למאמצים הפנימיים בכל אחת מהמדינות, גם שיתופי פעולה בינלאומיים בין המדינות החברות בפרויקט.
את מדינת ישראל מייצגת בכנס משלחת של ראשי רשויות, וכן חברי ועדת ההיגוי ממשרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים וממרכז השלטון המקומי.
מעקב אחר הפרויקט ומצגות שהוצגו במסגרת המפגשים עד כה ניתן למצוא באתר משרד האנרגיה.
לאתר הפרויקט לחצו כאן
מהי אמנת ראשי הרשויות?
אמנת ראשי הרשויות COM (Covenant of Mayors)היא התארגנות אירופאית המערבת רשויות מקומיות ואזוריות, המתחייבות מרצונן באופן וולונטרי להעצים את ההתייעלות האנרגטית והשימוש באנרגיות מתחדשות בשטחיהן. בהתחייבות זו, שואפות הרשויות החברות באמנה להפחית את פליטות גזי החממה בתחומן על פי היעד האירופי, שנקבע על 20% הפחתה עד שנת 2020. הרשת כוללת מעל 500 רשויות בכל רחבי אירופה, אשר כל אחת מהן מחויבת להכנת תכנית התייעלות רשותית (SEAP).
לאתר אמנת ראשי הרשויות לחץ כאן

הכותבת היא מנהלת תכנית "תג הסביבה" במרכז השלטון המקומי, וחברה בוועדת ההיגוי של פרויקט CES-MED בישראל.