מוסדות אקדמיים העוסקים בשלטון מקומי בזירה הבין- לאומית


המגמה המסתמנת בזירה הבינלאומית היא העצמת העיסוק בשלטון המקומי, בין היתר באמצעות האקדמיזציה של התחום. זאת, מתוך הכרה הולכת ומעמיקה באשר לחשיבותן הגובר של ערים לעומת השלטון המרכזי במדינות שונות בעולם.

המסמך המצורף בוחן את חשיבות הקמת מסלול אקדמי נפרד המעניק תעודה/תואר בתחום השלטון המקומי בישראל, תוך סקירת מסלולי הלימוד האקדמיים העוסקים בשלטון מקומי ברחבי העולם.

25659ImageFile3.pdf