מדריך מעשי ליישום - חוק האופניים


מרכז השלטון המקומי ופורום ה-15 הוציאו מדריך מעשי ליישום חוק האופניים, אל מנת להקל על הרשויות, בכל הנוגע להליך יישום חוק זה.
מצ"ב המכתב לראש הרשויות
והמדריך המעשי

בברכת נסיעה בטוחה