מצדיעים לאנשי המילואים ולבני משפחותיהם - 9/5 ועד 12/6