עידכון תעריף היטל ההטמנה לשנת 2022


מצ"ב קישור לפרסום תעריף היטל ההטמנה לשנת 2022, באתר האינטרנט של המשרד להגנת הסביבה.