יום עיון לגזברי הרשויות המקומיות בנושא חוק ההסדרים ותקציב 2021-2022


ביום 6.12.2021 קיימה היחידה הכלכלית של מרכז השלטון המקומי - יום עיון מקצועי בשיתוף מרכז השלטון האיזורי בישראל, איגוד הגזברים והחברה למשק וכלכלה המיועד לגזברי הרשויות המקומיות ולעוסקים בתוחום הכספים בשלטון המקומי. 

ביום העיון השתתפו בכירי השלטון המקומי והשלטון המרכזי, ביניהם - יו"ר מרכז השלטון המקומי, יו"ר מרכז השלטון האיזורי, מנכ"ל משרד האוצר, מנכ"ל משרד הפנים, סמנכ"ל כלכלה במש"מ, סגן הממונה על התקציבים במשרד האוצר, מנהל המינהל לשלטון המקומי במשרד הפנים, מנהל תחום תשתיות ופיתוח עירוני במש"מ.

 

לעיונכם, מצ"ב המצגות שהוצגו ביום העיון:

1. מצגת בנושא תקציב 2021-2022: שינויים מבניים. מציג: מר רם בלינקוב, מנכ"ל משרד האוצר.

2. מצגת בנושא חוק ההסדרים ותקציב המדינה 2021-2022, מציג: מר איתי חוטר, סמנכ"ל כלכלה, מרכז השלטון המקומי.

3. מצגת בנושא תקציב 2021-2022: סוגיות תכנון ובנייה, מציג: מר עמיחי דרורי - מנהל תחום תשתיות ופיתוח עירוני, מרכז השלטון המקומי.

4. מצגת בנושא תכנית העבודה של משרד הפנים, מציג: רו"ח תומר ביטון - מנהל המינהל לשלטון מקומי, משרד הפנים

5. מצגת בנושא יום עיון לגזברי הרשויות המקומיות, מציג: מר צחי דוד - סגן הממונה על התקציבים, משרד האוצר.