יום עיון בנושא תקציב וחוק ההסדרים 2021-2022 -סדר יום

סדר יום


מצ"ב סדר היום