כנס פורום רשויות החוף השנתי

הכנס יתקיים ביום שני, 15.11.2021, י"א בכסלו תשפ"ב


מצ"ב סדר יום.