תשלום עבור תלמידי חוץ בחינוך הרגיל - עדכון תעריפי החיוב לשנת הלימודים התשפ"ב