הפשרת הרשאות לפיתוח תשתיות תחבורה עירוניות - פנייה לשר האוצר


מצ"ב מכתב ההתייחסות מטעם מרכז השלטון המקומי מיום 12 ביולי 2021.