קול קורא רשות החשמל לשינוי מקבצי שעות הביקוש- התייחסות מרכז השלטון המקומי


מצ"ב מכתב הנושא.