שיעור ריבית בהלוואות תקציביות במסגרת תכניות הבראה


מצ"ב מכתב את סגן החשב הכללי בנושא.