הסכמי גג ותכניות פיתוח מואץ


מצ"ב מסמך בנושא הסכמי גג ותכניות פיתוח מואץ- ישיבת הנהלה מחודש 5/2021

ןכן מכתב בנושא הסכמי גג ותכניות פיתוח מואץ- חסמים רוחביים והמלצות לשיפור