שירותי חינוך לתלמידים חולים בביתם שנת הלימודים תשפ"ב


מצ"ב מכתב בנושא