שיעור ריבית בהלוואות תקציביות במסגרת תכניות הבראה


מצ"ב מכתב בנושא.