תזכירי חוק שפורסמו במסגרת הצעת חוק ההסדרים לשנים 2021-2022


מצ"ב מסמכים בהם התייחסות מפורטת של  השלטון המקומי לתזכירי חוק שפורסמו במסגרת חקיקת חוק ההסדרים לשנים 2021-2022:

קישור למסמך מיום 10 באוגוסט 2021

קישור למסמך מיום 16 באוגוסט 2021

קישור למסמך מיום 18 באוגוסט 2021