עריכת מבחנים במכון מיון למשרה בדרגה גבוהה-תקנות העיריות


מצ"ב קישור למכתב בנושא