הודעת הפיקוח על מחירי קייטנות ציבוריות (סל שירותים ומחיר מירבי) התשפ"א-2021


מצ"ב קישור לתקנות