אילנית דהאן גדש
ראש מינהל ללימודים מוניציפליים

ילנה נוי
סגנית ראש מינהל ללימודים מוניציפאליים

עידית בליזובסקי
מנהלת תחום קורסים

נירה בראונשטיין
מנהלת תחום מינהל תלמידים

מהראן בשארה
רכז univercity

סיגל דוידסון
מנהלת חשבונות

עדי דורה
מנהלת תחום השתלמויות

אלן יונתן
מנהלת גף קורסי מינהל

שמרית מוזס
מנהלת תחום פרויקטים

מיכל עמיר-קצב
רכזת קורסי סייעות ורשת ביטחון ומזכירת המינהל