ענת לובזנס
ממלאת מקום מנהל היחידה הכלכלית

עמיחי דרורי
מנהל תחום תשתיות ופיתוח עירוני

הילה זהבי
כלכלנית