עו"ד מירה סלומון
ראש מנהל משפט וכנסת

לינה כץ
עוזרת לראש מינהל משפט וכנסת

אתי לוי
רכזת מנהל משפט וכנסת ומתאמת פעילות הכנסת