עו"ד מירה סלומון
מ"מ ראש מינהל הכנסת ומנהלת מח' משפטית

עו"ד מיטל תשובה וינקלר
מנהלת תחום התקשרויות ומכרזים

לינה כץ
עוזרת למנהלת המחלקה המשפטית
03-6844239

אתי לוי
רכזת ומתאמת פעולות בכנסת
03-6844279

עו"ד מירה סלומון
מ"מ ראש מינהל הכנסת ומנהלת מח' משפטית

עו"ד מיטל תשובה וינקלר
מנהלת תחום התקשרויות ומכרזים

לינה כץ
עוזרת למנהלת המחלקה המשפטית
03-6844239

אתי לוי
רכזת ומתאמת פעולות בכנסת
03-6844279