עו"ד מירה סלומון
מ"מ לראש מנהל משפט וכנסת

עו"ד מיטל תשובה וינקלר
מנהלת תחום התקשרויות ומכרזים

לינה כץ
עוזרת ראש המנהל
03-6844239

אתי לוי
רכזת מנהל משפט וכנסת ומתאמת פעילות הכנסת
03-6844279