חגית מגן
ראש מינהל הסכמי עבודה ושכר

חגית מגן
ראש מינהל הסכמי עבודה ושכר

רו"ח שני בן חמו
מנהלת תחום מועצות אזוריות

רונית לוי
מנהלת לשכה

גלי לוי
מזכירת מינהל