חגית מגן
ראש מינהל הסכמי עבודה ושכר

חגית מגן
ראש מינהל הסכמי עבודה ושכר

רו"ח שני בן חמו
מנהלת תחום מועצות אזוריות

רונית לוי
מנהלת לשכה

גלי לוי
מזכירת מינהל
03-6844272