יוחאי וג'ימה
ראש מנהל
ענת דותן
עוזרת בכירה לראש מנהל ביטחון וחירום